vlog: geld, het slijk der aarde

Een noodzakelijk kwaad of een van de mooiste menselijke uitvindingen?