Vernietiging van een kunstwerk

Wat zijn je rechten?