kunsthistorisch: feestdagen I

Zie ginds komt de stoomboot...