Interview: Tjalf Sparnaay

Expo Delicious Painting in het Van der Togt Museum.