Interview met Lise Sore

‘Kunst is een noodzakelijk iets dat ik moet doen.’