Interview met Klaas Gubbels

‘Er zijn schilderijen waar ik jaren over doe.’