instructief: keep it simple

Pauline van Buringen: toelichting op haar werkwijze.