In gesprek met van Spaendonck

De nuchterheid zelve.