In gesprek met: Salvador Dalí en René Magritte

Over hun gelijkenissen en verschillen.