Het zit in de familie

De zeevarende kunstenaarsfamilie Van de Velde.