Henk Helmantel: 50 jaar kunstschilder

Gevierd met twee tentoonstellingen.