Escher op reis

In het Fries Museum in Leeuwarden.