De kunsttafel 38: Zichtbaar, onzichtbaar

De kracht van kunst.