Dat is ook een portret! Van ego tot emo

Tentoonstelling hedendaagse portretkunst in Breda's Museum.