het droste effect

Beeld in een beeld in een nog kleiner beeld.